سایت در حال بارگذاری است ...

پویادانلود مرجع دانلود رمان و کتاب های روز ایران و جهان

دانلود رمان صبح غروب کرده ام | نوشته :مژگان قاسمی | با لینک مستقیم(1 جلد کامل)

دانلود رمان صبح غروب کرده ام | نوشته :مژگان قاسمی | با لینک مستقیم(1 جلد کامل)

 

دانلود رمان صبح غروب کرده ام | نوشته :مژگان قاسمی | با لینک مستقیم

دانلود رمان صبح غروب کرده ام | نوشته :مژگان قاسمی | با لینک مستقیم

 

  • رمان #صبح غروب کرده ام
  • بقلم #مژگان قاسمی
  • ژانر رمان: عاشقانه،هیجانی
  • تعداد صفحه: 2020

خلاصه رمان صبح غروب کرده ام:

سبحان با ازدواج مخفیانه با دخترعموی خود ریحانه باعث ریشه دار شدن کینه ی قدیمی مادر خود می شود
برای تمام کردن این ازدواج دسیسه های مختلف ساخته میشود
اما وجود یک نامه….

قسمتی از رمان صبح غروب کرده ام مژگان قاسمی:

نگاه مظلوم و پر شرمش درونم را آتش میکشید
چشمان تیله ایش با آن مژه های بلند و فر شده اش لحظه به
.لحظه دلم را بیشتر میلرزاند
هرچه بیشتر نگاهش میکردم بیشتر به عمق دلی که داده بودم

.پی میبردم
دستم بی اراده ام جلو رفت و تا بخواهد علت لرزشش را بفهمد،

.روی گونه اش نشست
گونه های گلگون شده اش با آن نگاه گشاده اختیار از کفم برد و

.وایمجنونی از میان لبانم گریخت
قربونت برم من…چجوری واسه اینکه قدم رو چشمام گذاشتی
_
و اومدی ازت تشکر کنم هان؟

وقتی چانه اش به اصرار به زیر کشیده شده مصمم تر از قبل
:دستم را به زیر چانه اش کشیدم و دوباره گفتم
ریحانم…!چرا نگاه میدزدی ازم؟…قربونت برم من…!نگام کن
_
دیگه…ای بابا
چشمان زیبایش را آرام و با همان شرم همیشگی بالا آورد در
چشمانم دوخت و بعد از مکث کوتاهی وقتی مرا مسخ خود دید
:گفت
سبحان…اگه حرفی نداری پاشم برم…میدونی که بابا
_

منتظرمه

دانلود رایگان رمان صبح غروب کرده ام

دلم با شنیدن صدای زیبایش قنج رفت. اما به رفتنش که فکر

.میکردم پشتم میلرزید
اگرنمیتوانستم داداش سرمد را راضی کنم عملا به یک مرده ی
.متحرک تبدیل میشدم
از تصور این امر دستم بر روی گونه اش شل شد اما با مقاومت
.بیشتر بر روی دستانش روی میز نشست
من قطعا او را از دست نمیدادم. هر چه جدیت در وجودم بود را
:در کلامم ریختم و گفتم
من آخر هفته میام خونتون…دیگه کافیه هرچی قایم موشک
_

بازی در آوردیم ریحانه
.رنگش به آنی پرید و دستان یخ زده اش زیر دستانم مشت شد

 

دانلود رمان صبح غروب کرده ام نسخه اندروید

شوخی میکنی دیگه…مـ…مگه …نه؟_
اخمی که از لرزش صدایش بر پیشانیم نشست را نتوانستم هچ
.جوره بپوشانم
کجای حرفم اینقدر ترس داشت که رنگت پرید؟_
تند شدم و خودم هم میدانستم زیاده رویست اما این حالش
.نمیگذاشت آرام بمانم
کمی به سمتم مایل شد و دستش را آرام از زیر دستانم بیرون
.کشید

خودت میدونی کجاش ترسناکه سبحان… تا سرمد خان و _
مادرت رضایت ندن بابام اجازه نمیده
دوست نداشتم این دلنگرانی شدیدی که داشت را اما تمامش

.واقعی بود
.اخمانم پررنگ تر شد اما صدایم جدی تر از قبل

رمان صبح غروب کرده ام پی دی اف


من به اجازه ی کسی نیاز ندارم ریحان_
من که دارم_
با حرص دندانهایم را بر هم فشردم. حق کامل با او بود و دست
من تماما بسته اما من نمینشستم تا دلم را پیش کش کس
.دیگری کنند

تو به اونش فکر نکن… اگه من سبحانم که میدونم چکار کنم _
..
خانم خوشکله…شما به جای این حرفا فکر لباس عروست باش
حرفم در کنار شرم نگاهش برق ذوقی هم در چشمانش نشاند که
.دلم را مالامال عشق کرد
.من این دختر زیبای همه چیز تمام را میخواستم
حتی اگر مجبور میشدم به خاطرش قید میزدم اما او را به کس
.دیگری نمیدادم

دانلود رمان صبح غروب کرده ام pdf

اینبار دستم کاملا با میل و اختیار خودم گونه ی سرخ شده اش

.را لمس کرد و تنم را در طلب بند بند وجودش به آتش کشاند
قربون این سرخ و سفید شدنت برم… آخه نمیگی اینطوری
_
رنگ عوض میکنی من چجوری نمیرم برات؟

.خدا نکنهی آرام و پر نازش گوشت شد و به تنم چسبید

سبحان… در مورد اون مسئله_

کانال رمان صبح غروب کرده ام

نگذاشتم ادامه دهد. چرا که این دومین مسئله ای بود که

.میخواستم به او بگویم و میدانستم چقدر خوشحالش میکند
اما نمیخواستم لذت شوقی که در چشمانش مینشیند زود گذر
.باشد
میخواستم ذره ذره خبر خوشش را بدهم تا واکنش هیجان
.انگیزش را ببینم و به اوج برم
کمی بازی کردن که به نبود. بود؟

برای خرید رمان صبح غروب کرده ام روی لینک پرداخت زیر کلیک کنید

بعد از خرید و پرداخت موفق به صفحه دانلود هدایت خواهید شد.

این رمان ها را اگه نخوندی پویادانلود بهت پیشنهاد میکنه:

  1. دانلود رمان والامقام اثر :طاهره. الف با لینک مستقیم ( جلد ۲ رمان بودنت هست)
  2. دانلود رمان شیطان عاشق میشود pdf به قلم طناز رادمنش با لینک مستقیم (۱ جلدی)
  3. دانلود رمان می گل (۲ جلد کامل) | نوشته: samira_miss –برای اندروید ،آیفون ،pdf
  4. دانلود رمان آسمان شب (۳ جلد کامل) نسخه اختصاصی برای موبایل و کامپیوتر
  5. دانلود رمان مرثیه عشق برای موبایل و کامپیوتر (تبلت و اندروید)
مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...